Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Hukuki danışmanlık; mevcut bir hukuki ihtilafın çözüme kavuşturulması için yapılması gereken avukatlık hizmetinin sunulması olduğu kadar, hukuki sorunların ortaya çıkmadan önce müvekkillerin haklarını garantör altına alan danışmanlık ve avukatlık hizmetidir.

Hukuki müşavirlik desteği; sadece mevcut veya olası bir hukuki sorun için tek seferliğine sağlanabilirken, aylık belirli bir sabit ücret karşılığında sürekli bir şekilde de sunulabilmektedir.

Hukuki Danışmanlık Desteği Neden Önemlidir?

Ekonomik ve ticari hayat, gittikçe daha ayrıntılı hükümlerle düzenlenmekte; şirketlerin, işletmelerin, her gün yürüttükleri olağan işler bile vergi, sermaye piyasası, rekabet, patent, çevre kirliliği, gümrük mevzuatı gibi, hukukçular için bile karmaşık hukuk kuralları ile çevrelenmektedir. Yeni bir hukuk kuralının kabul edilmediği ya da mevcut bir kuralın değiştirilmediği bir gün bulmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle, şirketlerin, işletmelerin, faaliyetlerini yürütürken hukuk hizmetlerine duydukları “günlük” ihtiyaçlar, artık “anlık” ihtiyaca dönüşmüştür. Müvekkillerin ihtiyaç duydukları “an” da hukuk hizmetlerine ulaşabilmelerini gerekli kılmaktadır.

Stratejik iş planlarının yapılmasında, işlerin yürütülmesinde hukuk kurallarına tam olarak uyulması, sözleşme akdedilirken veya idari bir karar alırken avukata danışılması çıkabilecek bir ihtilafın yargısal yollarla çözülmeye çalışılmasından çok daha ekonomiktir. Başka bir söyleyişle, “önleyici hukuk hizmeti”, “telafi edici hukuk hizmetinden daha ucuzdur.

Hukuki Danışmanlık Desteği Kapsamında Neler Yapıyoruz?

 • Sözleşmelerin pazarlık aşamasında yardım etmek, bunları hazırlamak ve yorumlamak, muhtemel veya mevcut ürün sorumluluğu ile ilgili sorunları analiz etmek, reklamdan veya garanti vermiş olmaktan kaynaklanabilecek yükümlülüklerden kaçınılmasını sağlamak, satışlarla ilgili mevzuatı izlemek, reklamların ve tanıtımların yol açabileceği hukukî sorunları çözmek ve tekrarlanmamasını sağlayacak tedbirleri almak, marka ve diğer fikri mülkiyet haklarını korumak, ihracatlarla ile ilgili olarak yerel ihracat ile ihracatın yapıldığı ülkedeki ithalat mevzuatına uyumu sağlamak),
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında müvekkillerimize uyumluluk ve genel hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Şirket ana sözleşmesini veya diğer şirket mevzuatını üst yönetim için yorumlamak; genel kurulları yapmak, imtiyazlı paylar genel kurullarını yapmak, kar dağıtımını takip etmek gibi ortaklar ile ilgili hususları yönetmek,
 • Şirket ve şahıs müvekkillere ilişkin talep ve davaları yönetmek; şirket veya şahısların holdingin taraf veya muhatap olduğu davaları yürütmek, bazı davalarla ilgili olarak hukuk müşavirliği dışından görevlendirilecek avukatı belirlemek ve denetlemek,
 • Şirketlerin bütünsel politikalarının hukukî yönlerini üst düzey yöneticiler ile tartışmak; iştirakler ve bağlı ortaklıklarla genel ilişkileri planlamak ve yönetmek; yeniden yapılanma ve konsolidasyon ihtiyacı olduğunda öncelikle halledilmesi gerekli meseleleri tespit etmek, planlamak ve süreci yönetmek; başka şirketlerin devralınması sürecini yönetmek ve koordine etmek
 • Patentler, markalar, fikri mülkiyet hakları ve ticari sırlar ile ilgili görevler: Bunları tescil, sözleşme yapmak gibi yollarla korumak. Şirketlerin patent, marka ve sair fikri mülkiyet haklarının kapsamını yorumlama, bunların kullanılabilmeleri için gerekli sözleşmeleri hazırlama faaliyetleri,
 • İş Hukuku kapsamında (ücretleri, çalışma saatlerini ve çalışma koşullarını düzenleyen mevzuatı takip etmek; çalışanların borçları ile ilgili ücretlerin haczine benzer hukukî sorunları takip etmek gibi genel görevler; şirketin çalışanlara yapacağı teşvik, destek ödemesi vb. uygulamalarda yasal altyapıyı hazırlamak ve uygulamayı yönetmek; İş Kanunu, kıdem tazminatı, sigorta düzenlemeleri, işsizlik ödeneği, çalışma modelleri gibi istihdam ile ilgili konularda mevzuatı takip etmek; sendika-bağlı şirket (iştirak) ilişkilerinde şirketi temsil edecek örgütlenmeyi oluşturmak,
 • Finansal İşler (sermaye piyasası araçlarının ihracı, itfası vb. süreçlerde, ulusal veya yerel vergilerle ilgili sorunların çözümünde görev almak)
 • Taşınmazların satın alınması işlemlerini yürütmek, pazarlıkların yapılmasına yardım etmek, hak sahipliği durumunu araştırmak, ilgili belgelerin taslaklarını hazırlamak ve taşınmaz mülkiyetinin devri ile ilgili detay işleri yürütmek, kiralamalarla ilgili benzer işleri yapmak,
 • Merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri yönetmek ve yürütmek,
 • Bilişim teknolojileri ile ilgili hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi ve müzakere edilmesi
 • E-ticaret ve bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi müvekkillerimize mevzuat uyumluluğu ve genel hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kişisel verilerin korunması ve gizlilik açısından hizmet ve yer sağlayıcıların mevzuata uyumluluğu ile ilgili hukuki destek sağlanmasıdır.

Bu alana ilişkin daha fazla bilgi için sitemizdeki “Blog” kısmını tıklayarak makalelerimize ulaşabilirsiniz. Hukuki hizmet almak için, sitemizdeki “Online Hukuk Hizmeti” kısmından tarafımıza ulaşabilir veya “İletişim Formu”nu doldurarak sorunlarınızı bize iletebilirsiniz.

Başa dön tuşu