Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Zakenrecht

Het handelsrecht is sinds 2001 vrij snel aan het veranderen. Het economische en commerciële leven wordt gereguleerd door steeds gedetailleerdere en complexere bepalingen. Deze situatie is omgeven door complexe juridische regels, zelfs voor advocaten. Het is bijna onmogelijk geworden om een ​​dag te vinden waarop een nieuwe rechtsregel niet wordt aangenomen of een bestaande regel niet wordt gewijzigd. Om deze reden zijn de ‘dagelijkse’ behoeften van bedrijven en bedrijven aan juridische dienstverlening tijdens de uitvoering van hun activiteiten nu veranderd in ‘onmiddellijke’ behoeften.

Şafak & Koparan Law Firm verlenen wij juridische diensten aan onze cliënten in alle processen die verband houden met het voorbereiden, onderhandelen en afsluiten van commerciële contracten waarbij zij partij zijn, evenals in allerlei geschillen waarbij de cliënten partij zijn en worden onderworpen aan de rechterlijke macht.

Onze cliënten worden vertegenwoordigd door deskundige en innovatieve advocaten op hun vakgebied in geschillen die voortvloeien uit het ondernemings- en handelsrecht, met name het ondernemingsrecht, het valutarecht, het mededingingsrecht, oneerlijke concurrentie, het transportrecht, het zee- en transportrecht.

Enkele diensten op het gebied van het vennootschaps- en handelsrecht:

  • Oprichtingen van bedrijven, fusies en overnames
  • Commerciële geschillen en oplossingen
  • Juridische vertegenwoordiging
  • Voorbereiding van juridisch advies
  • Risicobeheer
  • Opstellen en herzien van commerciële contracten
  • Nationale en internationale handelsmerk- en patentregistratieprocedures
  • Intellectueel en industrieel eigendomsrecht
  • Alle rechtszaken en vervolgprocedures

Voor meer informatie op dit gebied kunt u onze artikelen raadplegen door op de sectie ‘Blog’ op onze website te klikken. Om juridische dienstverlening te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de sectie “Online Juridische Dienst” op onze website of ons uw problemen doorgeven door het “Contactformulier” in te vullen.

Back to top button