Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Verplichtingen en Contractenrecht

Het onderwerp van het verbintenissenrecht regelt de schuldverhoudingen tussen partijen. Deze schuldrelatie; Het kan lijken op iets geven, doen of nalaten.

De bron van een schuld;

 • Schuldsverhoudingen die voortvloeien uit juridische transacties en contracten
 • Vergoedingsclaims voortvloeiend uit onrechtmatige daad,
 • Het creëert schuldverhoudingen die voortkomen uit ongerechtvaardigde verrijking.

De meest voorkomende bron van schulden zijn contracten. Een contract is een bilaterale juridische transactie. Het contract komt tot stand wanneer partijen onderling en in overeenstemming met elkaar hun instemming betuigen. Hoewel er bij elk contract zaken zijn waar rekening mee gehouden moet worden, is afhankelijk van de aard van het contract ondersteuning van een deskundige nodig.

Het is veel economischer om de rechtsregels volledig na te leven bij het maken van strategische bedrijfsplannen en het zakendoen, en om een ​​advocaat te raadplegen bij het sluiten van een contract of het nemen van een administratieve beslissing, dan te proberen een geschil op te lossen dat kan ontstaan ​​via gerechtelijke middelen. Met andere woorden: “preventieve juridische dienstverlening” is goedkoper dan “compenserende juridische dienstverlening”.

De belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden bij het opstellen van het contract:

 • Partijen bij het contract,
 • Definitie en juridische aard van het contract,
 • Rechten en plichten van de partijen,
 • Datum van het contract,
 • Rijdtijd van het contract en gevolgen van het verstrijken van de looptijd,
 • Bepaling van boetes voor niet-nakoming van het contract en gevallen van verzuim en optionele rechten,
 • Geldigheid en toepassing van strafvoorwaarden,
 • Defectsituatie,
 • Voorwaarden voor wijzigingen in het contract,
 • Gebruik en voorwaarden van nieuwe rechten,
 • Functies op basis van reserveringen,
 • Maas in de wet van de overheid.

Şafak & Koparan advocaten- en advieskantoor; Wij garanderen de wettelijke rechten van onze cliënten door juridische ondersteuning te bieden tijdens de onderhandelingsfase van contracten, het opstellen en interpreteren ervan, en het analyseren van mogelijke of bestaande productaansprakelijkheidskwesties.

Voor meer informatie op dit gebied kunt u onze artikelen raadplegen door op de sectie ‘Blog’ op onze website te klikken. Om juridische dienstverlening te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de sectie “Online Juridische Dienst” op onze website of ons uw problemen doorgeven door het “Contactformulier” in te vullen.

Back to top button